Latvijas aitu audzētāju asociācija
2015. gada 25. maijs
"Latvijas Aitu audzētāju asociācija" ©2009
"Klimpas" Jeru pagasts; p/n Endzele; Rūjienas novads; LV – 4234
e-pasts: