Latvijas aitu audzētāju asociācija
2015. gada 28. novembris
"Latvijas Aitu audzētāju asociācija" ©2009-2015
"Klimpas" Jeru pagasts; p/n Endzele; Rūjienas novads; LV – 4234
e-pasts: