Latvijas aitu audzētāju asociācija
2019. gada 15. oktobris
"Latvijas Aitu audzētāju asociācija" ©2009-2016
"Klimpas" Jeru pagasts; p/n Endzele; Rūjienas novads; LV – 4234
e-pasts: